top of page

הכנה לאוניברסיטה

 

לסטודנטים רבים שמתחילים את לימודיהם האקדמיים אין בגרות מתאימה במתמטיקה או בפיזיקה. ברבים מהמקצועות הנלמדים באוניברסיטאות ובמכללות הם נדרשים לעבור קורסי הכנה, ואלה גוזלים זמן יקר מהלימודים הקשים בשנה הראשונה. כדי להימנע מהקושי הזה אפשר לעבור בחינת סף לפני תחילת הלימודים. שעורי רענון והכנה יכולים לסייע כשמתכוננים לבחינות סף.  

 

וגם אם לא נדרשים לעמוד בבחינה, לפעמים כדאי לרענן את הידע. אחרי שנים של התנתקות מהחומר, רענון כזה יכול להביא לנחיתה רכה יותר באקדמיה.

מורה פרטי למכינה מתמטיקה פיזיקה
מורה פרטי למכינה מתמטיקה פיזיקה
מורה פרטי למכינה מתמטיקה פיזיקה
שיפור בגרויות

 

לעתים כדאי או צריך לשפר את ציוני הבגרות או להיבחן ברמה גבוהה יותר מזו שנבחנתם בה בתיכון.

 

לשם כך נועדו מסלולי השלמת הבגרויות ושיפור ציוני הבגרות המפורטים כאן.

ריענון בסיסי

 

הנחיתה היישר ללימודים לאחר שנים של נתק עלולה להיות לא נעימה. חזרה על נושאי הבסיס במתמטיקה תעזור להקל את העומס ולהפחית את החרדה.

 

במהלך הלימוד חוזרים על כללי חישוב, פתרון משוואות, חוקים ודרכי עבודה, ומקבלים ביטחון מחודש בשימוש בשיטות ובכלים שנשכחו.

הכנה לבחינות כניסה ופטור

 

הכנה יסודית לבחינות הכניסה והפטור במתמטיקה או בפיזיקה. 

 

ההכנה מבוססת על שימוש בחומר הרלוונטי למוסד הלימודים המיועד. כמו כן עורכים חזרה בסיסית על הנושאים הרלוונטיים מהחומר שנלמד בתיכון.

bottom of page