top of page

מחירים

מילה על המחירים:

טווח המחירים בשוק גדול, והוא מוצף בתלמידים וסטודנטים שמשלימים הכנסה בשיעורים פרטיים. 

מה שתקבלו כאן הוא דבר שונה לגמרי. להיות מורה טוב זה לא רק "לדעת את החומר" (וגם זה לא תמיד קורה), אלא גם, ובעיקר:

 • לדעת מה ואיך צריך ללמד כדי להקים יסודות איתנים להבנה ומסוגלות.לבנות את הבניין מהבסיס ומעלה. לשאוף למצב בו כבר לא יהיו זקוקים לך.
   

 • להבין שכל תלמיד הוא בן-אדם, מיוחד, ולכל אחד מתאימה גישה אחרת, שתלויה באופיו, במגוון יכולותיו השכליות, במורים שלו בבית הספר, בסביבתו בבית ובחברה, בהיסטוריה שלו.
   

 • להיות ער לבעיות הסובייקטיביות של התלמיד, שאינן תמיד קשורת ביכולותיו אלא גם באספקטים אחרים באישיותו, וללמד בצורה שעוזרת לו להתגבר עליהן.
   

 • להיות מסוגל ללוות תלמידים בכל שלבי הלימודים - מחטיבת הביניים ואף לפני, לתיכון ולבגרות, ואף לאוניברסיטה. 
   

 • להכיר היטב את תוכניות הלימודים, את מבנה הבחינות ואת סגנונות הלימוד השונים בין בתי הספר. 
   

 • ליצור בקרב התלמידים המתאימים התלהבות ואהבה למקצוע, שילוו אותם לכל אורך חייהם, ואולי אף ינתבו אותם למסלול חיים שונה וטוב יותר
   

 • לאהוב את מה שאתה עושה

ולכן המחירים אינם מהזולים בשוק, ואפילו כך, אם תשוו לבעלי מקצוע אחרים שמטפלים בכם ובילדיכם, הם נמוכים. 

שיעורים לשלושה- מחיר למשתתף

שעה80 ש"ח

45 דקות65 ש"ח

שיעורים זוגיים - מחיר למשתתף

שעה100 ש"ח

45 דקות85 ש"ח

שיעורים פרטיים

שעה175 ש"ח

45 דקות145 ש"ח

מחירים לקבוצות גדולות יותר יינתנו בע"פ

bottom of page