top of page

חטיבה ויסודי

לימודי המתמטיקה בבית הספר היסודי ובחטיבה חשובים כי הם מקנים הרגלי עבודה, דרכי חשיבה והבנה של יסודות המתמטיקה. כל הכלים האלה ישמשו את התלמיד אחר כך, לאורך כל דרכו בבית הספר וגם באוניברסיטה. אבל בפועל, לעתים קרובות התלמידים משננים את החומר באופן מכני, מבלי להבין אותו כלל. לפעמים נושאים בסיסיים וחשובים אינם זוכים כלל לדגש מספיק בבית הספר. 

 

תלמידים שמתקשים בלימודי היסוד של המתמטיקה סובלים לפעמים מחששות מהמקצוע, מחוסר ביטחון עצמי, מתחושה של חוסר מסוגלות. לעתים קרובות הם פותחים פערים בחומר והדבר רק מזין עוד יותר את החששות. אבל אם לומדים מתמטיקה באופן מסודר ורציף, אם מתחילים מהבנה אמיתית של החומר ולא עוסקים רק בתרגול מכני שלו, אפשר להפיק את המקסימום מהמתמטיקה: אפשר להשיג שליטה טובה בחומר וכמובן גם לשפר את הציונים, ובעיקר אפשר להשיג כלי חשיבה והרגלי עבודה שישמשו את התלמיד בהמשך דרכו בתיכון ובבחינות הבגרות. וכשמבינים את החומר לעומק אפשר גם ליהנות מהלימוד, להסיר חסמים פסיכולוגיים ולהצליח להתמודד עם הנושאים הבלתי-מוכרים.

שיעורי מתמטיקה ופיזיקה במודיעין - מורה פרטי
שדרוג הקבצה

 

תלמידים רבים (וגם הוריהם) מתוסכלים ומרגישים שיש להם פוטנציאל שהם לא ממצים אותו. מסיבות שונות הם משובצים להקבצות נמוכות מדי ומכוונים למספר יחידות נמוך מדי בבגרות. 

 

כדי לעלות הקבצה ולעבור למסלול בגרות קשה יותר מקיימים רוב בתי הספר מבחנים בתקופת הקיץ. במיוחד לקראת בחינות הקיץ האלה מתקיימים קורסי קיץ אינטנסיביים, ותלמידים רבים הצליחו לעלות הקבצה באמצעותם. 

שיעורי מתמטיקה ופיזיקה במודיעין - מורה פרטי
חטיבת ביניים

 

בחטיבת הביניים, בין בית הספר היסודי לתיכון, מתחילים ללמוד אלגברה וגיאומטריה. רמת ההפשטה עולה והתלמידים נדרשים לחשוב באופן עצמאי יותר. 

לימודי המתמטיקה בחטיבה נועדו להעמיק את ההבנה הבסיסית במתמטיקה מופשטת ולהקנות כלי עבודה מתמטיים לקראת התיכון.

 

בגלל ההבדלים בין דרכי החשיבה בין היסודי ולחטיבה יש ערך רב בקורסי הכנה לכיתה ז. קורסי ההכנה נערכים בחודשי הקיץ והם מאפשרים נחיתה רכה ככל האפשר בחטיבה.

 

הציונים בחטיבת הביניים חשובים לקביעת ההקבצה ומסלול הבגרות בעתיד. לכן שיעורי העזר מתמקדים בהצלחה במבחנים באמצעות תרגול רב ולימוד מעמיק.

שיעורי מתמטיקה ופיזיקה במודיעין - מורה פרטי
בית ספר יסודי

 

לימודי בסיס בחשבון. הקניית מיומנויות בסיס; לימוד של לוח הכפל; חוקי חיבור, חיסור, כפל וחילוק; שיטות חישוב; אינטואיציה מתמטית. 

 

הלימוד מבוסס על עבודה אינטראקטיבית עם התלמיד. פותרים בעיות יחד, משתמשים במשחקים מקוונים ולומדים שיטות מקוצרות לביצוע פעולות חשבון.

 

לימוד מתמטיקה בכיתות היסודי מקנה בסיס איתן לקראת החטיבה והתיכון. הוא מעניק ידע בסיסי שנחוץ להצלחה בעתיד, תחושת מסוגלות וביטחון עצמי.  

bottom of page