top of page

הכנה לבגרות, השלמת בגרויות, שיפור ציונים

 

הכנה לבחינות מתמטיקה ופיזיקה. מעבר על החומר כולו, פתרון בחינות משנים קודמות, שיטות עבודה והקניה של טכניקות פתרון. מרתונים לפני בחינות.

במהלך הלימודים לומדים להבין את החומר לעומק. את הנלמד מתרגלים שוב ושוב ומקבלים עזרה בפתרון השאלות, בדרכי החשיבה המובילות לפתרון ובצורת ההגשה. העזרה ניתנת גם בזמן השיעור וגם בדוא"ל. כך אפשר להגיע לבחינה מוכנים ורגועים. 

 

השיעורים מתבצעים במתכונת קבוצתית או בשיעורים פרטיים. 

השלמת בגרויות במודיעין
מורה פרטי מתמטיקה פיזיקה במודיעין
מורה פרטי מתמטיקה פיזיקה במודיעין
השלמת בגרויות ושיפור ציונים

 

השלמת בגרויות במתמטיקה ובפיזיקה לבוגרי צבא.

 

בשלב הראשון מרעננים את כל נושאי הבסיס שנשכחו מאז סיום הלימודים בתיכון. בשלב הבא לומדים את החומר לקראת הבחינה. אפשר ללמוד בשיעורים פרטיים או בקורסים קבוצתיים.

 

שיעור פרטי מאפשר לימוד יחידני וגם גמישות רבה בשעות השיעורים. לכן הוא עשוי לחסוך שעות לימוד רבות בהשוואה לקורסים קבוצתיים.

 

קורסים קבוצתיים מאפשרים אינטראקציה עם תלמידים אחרים, שיכולה לפעמים לעזור לתלמיד להתקדם בחומר. שעת לימוד בקורס קבוצתי זולה יותר משעת לימוד של שיעור פרטי. 

בגרות בפיזיקה

 

הכנה לבגרות בפיזיקה בכיתה י"א (מכניקה, אופטיקה גיאומטרית) ובכיתה י"ב. (חשמל ומגנטיות, קרינה וחומר)

 

הלימוד מתמקד בהבנה מעמיקה של הנושאים, כי כשמבינים את החומר אפשר לפתור את שאלות הגרות בקלות ופשטות ואפילו ליהנות מעצם הלימוד. 

 

הלימוד מבוסס על ספרי הלימוד הסטנדרטיים, על פתרון בחינות מתכונת ברמות שונות ועל פתרון בחינות משנים קודמות. בשלב הראשון עוברים על החומר כולו, לפי הצורך - רענון או לימוד מחדש (לעתים קרובות אפשר ללמוד את החומר בזמן קצר יותר מהזמן שהוקדש לו בכיתה). בשלב הבא התלמיד פותר תרגילים ומבחנים רבים ומקבל משוב ועזרה לאורך כל הדרך.

בגרות במתמטיקה

 

הכנה לבחינות 3, 4, 5 יחידות מתמטיקה.

שאלונים: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807.

 

הלימוד מבוסס על ספרי הלימוד ועל פתרון של בחינות מתכונת ובחינות משנים קודמות. בשלב הראשון עוברים על החומר כולו, לפי הצורך - רענון או לימוד מחדש (לעתים קרובות אפשר ללמוד את החומר בזמן קצר יותר מהזמן שהוקדש לו בכיתה). בשלב הבא התלמיד פותר תרגילים ומבחנים רבים ומקבלים משוב ועזרה לאורך כל הדרך.

bottom of page